GWB

Despre Gerd-Walter Buskies

Acest autor nu are nici un detaliu adăugat.
Până acum Gerd-Walter Buskies a scris 3 articole.

Trei feluri de viață spirituală

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. Efeseni 6:12 Uneori Hristos luptă pentru noi, alteori în noi, alteori prin noi. Să privim la textul pe care l-am studiat ultima dată din Exodul 17. De data aceasta ne concentrăm atenţia asupra „luptătorului Iosua“. Era prima dată când Domnul îi cerea lui Israel să se lupte. Până aici, Dumnezeu fusese Cel care luptase pentru ei.

Autor | 18 noiembrie 2016|Crestere spirituala|0 Comentarii

Cum să fii eliberat de puterea păcatului (2)

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Romani 6:13 Consideră-te mort faţă de păcat – Pavel spune mai întâi cum ar trebui să te vezi tu însuţi. Apoi îţi spune un lucru foarte simplu, pe care ar trebui să-l faci cu consecvenţă, ca să fii eliberat de puterea păcatului: Să nu mai dai în stăpânirea păcatului mădularele (membrele) tale; ci dă-te pe tine însuţi lui Dumnezeu.

Autor | 3 noiembrie 2016|Crestere spirituala|0 Comentarii

Cum să fii eliberat de puterea păcatului (1)

Unul dintre lucrurile care ne ajută cel mai mult în trăirea unei vieţi de biruinţă este să ne vedem pe noi înşine aşa cum spune Scriptura. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat. În versetul precedent, citim că Hristos a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, şi acum El trăieşte biruitor pentru Dumnezeu. Şi cu noi ar trebui să fie la fel.

Autor | 2 noiembrie 2016|Crestere spirituala|0 Comentarii