Project Description

CityKids este o lucrare de pionierat a AMEC din Europa. Scopul principal este să lucrăm împreună cu bisericile locale, astfel încât copiii nemântuiţi din oraşele noastre să nu aibă doar posibilitatea să audă Evanghelia, ci să intre în legătură directă cu o biserică, şi aceasta să continue să slujească nevoilor copiilor.

Evenimentele pentru CityKids oferă bisericii instruire și antrenament pentru o varietate de metode și activități pentru cei ce doresc și planifică să facă o evanghelizare.

73% din populaţia Europei se găseşte în zonele urbane. Tendinţa de urbanizare în Europa continuă să crească (1-3% anual).

Domnul Isus a poruncit urmaşilor Lui să meargă şi să facă ucenici din toate naţiunile – mulţi copii din aceste naţiuni se găsesc astăzi în oraşele noastre. Cu 2.000 de ani în urmă, Dumnezeu Şi-a zidit biserica Sa din oameni care locuiau în oraşe – cartea Faptele Apostolilor consemnează aceasta. Lumea de astăzi este asemănătoare – numai dacă cucereşti oraşul, cucereşti lumea. Nicicând centrele urbane nu au avut atâta semnificaţie şi putere.

Dumnezeu poate să facă din nou ce a făcut cu 2.000 de ani în urmă. De fapt, El poate să facă ceva mai măreţ, deoarece El este Dumnezeu, şi oraşele noastre au un potenţial extraordinar de creştere a posibilităţilor de răspândire a Evangheliei.

(„De ce sunt importante oraşele: pentru Dumnezeu, cultură şi biserică”, de Stephen T. Um. şi Justin Buzzard. Crossway Pub.)

Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor este o organizaţie care transmite în mod special copiilor Cuvântul lui Dumnezeu.

Viziunea noastră (ca răspuns la Marcu 16:15) este ca fiecare copil din fiecare naţiune să aibă posibilitatea să audă Evanghelia.

Strategia noastră este de a-i instrui şi a-i echipa pe oamenii lui Dumnezeu, ca ei să transmită Evanghelia într-un mod clar şi eficient, astfel încât copiii să o înţeleagă.

Scopul nostru este ca aceşti copii să ia legătura cu biserica locală.

Înscrie-te acum!