Motive de laudă şi rugăciune pentru anul 2017

 • Lăudat să fie Dumnezeu pentru fiecare copil care a auzit Evanghelia în timpul anului 2016. Rugaţi-vă ca Evanghelia să fie vestită cu credincioşie şi în 2017.

 • Lăudat să fie Domnul pentru campania Vestea Bună pentru România care s-a desfăşurat la Braşov. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru miile de copii care au auzit Evanghelia şi pentru multele Biblii distribuite cu această ocazie.

 • Tema conferinţei din martie este „Chiar contează …? (Mai multe informaţii găsiţi pe aici). Ne rugăm ca fiecare dintre noi să ne trăim viaţa în 2017 fiind conştienţi de faptul că într-adevăr contează cum trăim.

 • Dumnezeu ne-a răspuns rugăciunilor! Mulţi copii ne-au spus că vor să citească Biblia în mod regulat, şi ne rugăm ca El să-i ajute la aceasta. Fie ca în 2017, mulţi copii să crească în cunoaşterea Domnului Isus Hristos.

 • Lăudat să fie Dumnezeu pentru campania CityKids, care va începe în 2017.  Rugaţi-vă ca mulţi copii de la oraş, care nu au auzit niciodată Evanghelia, să o audă acum şi să o creadă.

 • Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru Institutul care se ţine în fiecare vară la Sibiu. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să cheme dintre cursanţi pe unii care să lucreaze cu normă întreagă în ţări unde nu există lucrători, şi ei să evanghelizeze copiii.

 • Lăudat să fie Dumnezeu pentru taberele de vară. În 2016, 1.932 de copii au participat la o tabără AMEC. Dintre aceştia, 175 au spus că au crezut în Domnul Isus. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să lucreze în viaţa copiilor şi în anul 2017.

 • Lăudat să fie Dumnezeu pentru mii de copii care ascultă Radio Vestea Bună. Fie ca Dumnezeu să folosească acest radio pentru a-i ajuta pe copiii să facă alegeri bune, şi mulţi să-I aducă onoare lui Dumnezeu prin felul în care îşi foloseşte timpul.
 • Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru toţi partenerii de rugăciune, susţinătorii, voluntarii şi cei ce ne încurajează în atât de multe feluri. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să-i răsplătească pe fiecare, după cum ştie El mai bine.

 • Anul acesta va fi editată o broşură nouă, numită Lucruri pe care trebuie să le ştii. Mai multe informaţii găsiţi aiciFie ca aceasta, precum şi alte broşuri evanghelistice, să fie distribuite cu entuziasm la mii de copii, şi viaţa acestora să fie schimbată, spre slava lui Dumnezeu. 
 • Instruirea este indispensabilă lucrării. Cu voia Domnului, dorim ca în anul 2017 să oferim mai multă instruire online prin webinarii. Fie ca Dumnezeu să folosească acestea pentru a ne face mai eficienţi în lucrarea la care ne-a chemat.

 • Fie ca versetul din Coloseni 1:10 să fie adevărat pentru fiecare dintre noi: „… să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu.“

Contactează-ne pentru a primi scrisoarea de rugăciune a unui lucrător AMEC!