LUCRĂTORI LOCALI:

Theo și Flory Bazâru
Theo și Flory BazâruCoordonatori locali

STATISTICI

0
Copii evanghelizați
0
Locații atinse
0
Biserici Implicate
0
Voluntari implicați
+0
Literatură distribuită

Mai jos poți citi cum a lucrat Domnul în fiecare zi:

Luni 25 iulie 2011

O dată cu sfârşitul primei zile la evanghelizarea VBR, dorim să Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru modul în care El a dat răspuns la rugăciuni. Îl lăudăm pentru că am putut ajunge cu Evanghelia la 1276 de copii din 42 de localităţi (încă nu ştim numărul de copii de la toate întâlnirile). Un număr de 100 de persoane, lucrători AMEC şi voluntari, împreună cu 18 biserici locale, duc Evanghelia copiilor de pe cuprinsul judeţului Constanţa. Potenţialul este foarte mare!

Noi am dori să vă rugaţi împreună cu noi pentru ca în toate locaţiile:
 • Să participe mai mulţi copii la evanghelizări, pentru ca mulţi să audă Cuvântul vestit.
 • Dumnezeu să înlăture orice obstacol care ar împiedica organizarea evanghelizărilor.
 • Lucrătorii să fie păziţi de accidente în drumurile pe care le fac la şi de la grupuri.
 • Bisericile locale să continue să se întâlnească cu aceşti copii şi după încheierea acestui proiect evanghelistic. 
 • Mulţi copii să fie mântuiţi.
Cereri de rugăciune specifice:
 • Roxana a ajutat foarte mult la unul din grupuri. Ea provine dintr-o familie cu probleme şi este singurul creştin în localitatea ei.
 • Un bărbat pe care îl cheamă Ionuţ, a rămas singur, soţia şi copiii i-au murit nu demult. Rugaţi-vă ca el să găsească pacea şi călăuzirea care vine de Sus.
 • Într-o locaţie, după prima zi, nu ni se mai dă voie să ne întâlnim cu copiii în acelaşi loc. Rugaţi-vă să se găsească un alt loc potrivit.
 • Pentru o altă locaţie unde nu s-a primit aprobare pentru evanghelizare şi pentru Răzvan şi prietenul lui care s-au arătat foarte interesaţi pe tot parcursul programului.
 • O localitate unde de 11 ani este Grup Vestea Bună – rugaţi-vă ca să participe la evanghelizare şi copii care nu merg la GVB.
 • Pentru membrii echipelor, ca ei să lucreze bine împreună şi să nu fie descurajaţi acolo unde nu au participat mulţi copii.
 • Pentru o fetiţă, Valentina, care la întrebarea: Cum Îl vom recunoaşte pe Domnul Isus când vom ajunge în cer?, a răspuns: El va fi Singurul care Îi va băga pe toţi copiii în seamă.
 • Pentru localităţile în care există minorităţi care nu se înţeleg bine cu românii. Rugaţi-vă pentru pace şi ca fiecare grup etnic să aibă posibilitatea să audă Evanghelia.
 • Preotul dintr-o anumită localitate este foarte împotrivitor. Rugaţi-vă pentru biruinţă!
 • Pentru nişte copii dintr-o zonă extrem de săracă şi care nu vorbesc limba română mai deloc.
 • Pentru biserici şi credincioşi care sunt implicaţi în evanghelizare şi care s-au confruntat cu multă împotrivire pe parcursul pregătirilor premergătoare acestui proiect evanghelistic.
 • Pentru trei fete care au fost foarte atente când s-a prezentat lecţia biblică.
 • Pentru lucrători care să aibă pe inimă continuarea lucrării cu copiii după ce acest proiect se va încheia.
 • Pentru unitate între membrii echipelor şi curaj în prezentarea Evangheliei.
Marți 26 iulie 2011

După cea de-a doua zi de evanghelizare la VBR Constanta, Îi suntem foarte mulţumitori lui Dumnezeu pentru răspunsurile date rugăciunilor noastre de ieri. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru voluntarii şi lucrătorii AMEC veniţi din 12 judeţe, care lucrează împreună de dragul copiilor din acest judeţ. Mulţumim pentru rugăciunile înălţate. Suntem conştienţi că această lucrare este a lui Dumnezeu şi nu ar fi posibilă evanghelizarea copiilor fără ajutorul Său şi al rugăciunilor oamenilor Săi.

O mărturie de la o întâlnire de ieri: Erau nori de ploaie şi părea că vine ploaia chiar când mergeam spre locul unde ne întâlnim cu copiii. Eram conştientă că lucrarea aceasta este a lui Dumnezeu şi că El controlează vremea aşa că L-am rugat să intervină, să nu plouă, ca noi să ne putem desfăşura programul de evanghelizare cu copiii. Astfel am putut să ne desfăşurăm întreg programul şi Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru răspunsul dat la rugăciune. Mai apoi, am auzit că şi alţii din alte locuri, au avut aceeaşi experienţă – ploaia nu a căzut pe pământ ca întâlnirile în aer liber să poată avea loc.
Lăudaţi pe Dumnezeu împreună cu noi pentru rugăciunile ascultate:
 • Au venit şi alţi copii la întâlniri, pe lângă cei care au venit în prima zi
 • Dumnezeu ne-a păzit în călătoriile noastre de sute de km zilnic.
 • Copiii s-au încrezut în Domnul Isus! Ştim despre 9 copii că au fost consiliaţi pentru mântuire. Lăudat să fie Dumnezeu pentru aceasta!
 • Întâlnirea cu copiii ţigani s-a putut ţine în altă locație şi acest lucru s-a dovedit benefic. Copiii au fost mult mai cuminţi faţă de ziua precendentă!
 • Membrii echipelor lucrează bine împreună şi sunt încurajaţi de ceea ce lucrează Dumnezeu în şi prin ei.
Rugaţi-vă împreună cu noi:
 • Ştim că 9 copii s-au rugat și încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor. Ei sunt: Mihăită, Cristina, Elena, Lăcrămioara, Florin, Cosmin, George, Alexandru şi Marin. Bucuraţi-vă împreună cu noi şi rugaţi-vă pentru creşterea lor spiritual.
 • La una din întâlniri programul este bruiat de niște copii mai mari care dau drumul la muzica tare şi care au un comportament ce distrage atenţia copiilor. Rugaţi-vă pentru ca Dumnezeu să facă posibil ca acest grup să continue.
 • Copiii sunt foarte atenţi la lecţie. La una din întâlniri când se povestea despre Adam şi Eva şi izgonirea lor din Grădina Eden, copiii au tresărit auzind cele întâmplate. Vă rog mijlociţi pentru aceşti copii care sunt foarte atenţi la program, ca Dumnezeu să lucreze la inimile lor şi să-i mântuiască pe mulţi dintre ei.
 • Vă rog să continuaţi să vă rugaţi şi pentru vreme. Dacă vremea este frumoasă copiii sunt la joacă pe afară şi mai uşor vin la întâlniri, unde pot asculta Cuvântul lui Dumnezeu.
 • Aproximativ  1,500 copii au participat la întâlnirile evanghelistice din aceste două zile. Mai sunt încă sute de mii de copii care au nevoie să audă Evanghelia. În următoarele zile intenţionăm să distribuim tractate. Rugaţi-vă şi pentru aceasta.
 • Unul din voluntarii dintr-o echipă a cerut ajutor în rugăciune.
 • Căldura mare poate fi greu de suportat de unii dintre învăţători. Rugaţi-vă ca     Dumnezeu să ne păstreze pe toţi cu sănătate. 
 • Mijlociţi pentru Elvis – un băiat care a fost accidentat şi astfel nu a mai putut merge la evanghelizare. 
 • Rugaţi-vă pentru două familii care au început acum să lucreze cu copiii, ei ar putea continua lucrarea în anumite localităţi unde este nevoie de lucrători.
 • Lăudaţi pe Dumnezeu şi continuaţi să vă rugaţi pentru echipe ca să fie flexibile şi adaptabile situaţiilor de la grupe – copii cu nevoi special, deficienţe de auz, nevorbitori de limbă română etc. 
 • Sunt multe localităţi fără o biserică evanghelică cu program pentru copii. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să poarte de grijă de copiii care vor dori să înveţe mai multe despre Mântuitorul. 
 • Rugaţi-vă pentru Andrei şi Ady.
Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, şi de aceea suntem plini de bucurie. Psalmul 126:3
Vă rog continuaţi să mijlociți pentru copiii din Constanţa

Iulian şi Anca Mangalagiu

Miercuri 27 iulie 2011

Vă salutăm şi astăzi cu drag din Constanţa! La finalul celei de-a treia zi am fost mai conştienţi ca niciodată că ne aflăm într-un război spiritual. Să fi fost aşa deoarece azi lecţia biblică conţine mesajul crucii lui Hristos? Am realizat că fără rugăciune pentru copii şi întâlniri, această lucrare evanghelistică este în van. Vă rugăm să vă luptaţi împreună cu noi pentru zilele care au mai rămas din acest proiect. Dumnezeu este la lucru iar cel rău cu siguranţă nu este indiferent.
 • Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru rugăciunile ascultate. Întâlnirea care marţi a fost bruiată de muzică, astăzi s-a putut ţine fără probleme.
 • Vremea a fost bună şi toate întâlnirile au avut loc.
 • S-au distribuit tractate şi astfel sute de alţi copii şi adulţi au posibilitatea să citească Evanghelia.
 • Echipele lucrează în unitate şi Dumnezeu a continuat să ne păzească în călătoriile noastre.
Vă rugăm să mijlociţi pentru următoarele motive:
 • Una din întâlniri a fost oprită de preotul ortodox din localitate, care nu îi lăsa pe copii să vină. În localitatea aceasta nu este nicio biserică evanghelică iar copiii de aici au fost foarte atenţi şi interesaţi de Cuvântul lui Dumnezeu. Rugaţi-vă pentru o soluţie. Vom folosi timpul şi vom merge cu Evanghelia la alţi copii dar dorinţa noastră este ca Dumnezeu să folosească ceea ce a fost spus în primele zile şi astfel mulţi copii să se încreadă în Domnul Isus ca Mântuitor al lor personal.
 • Un băiat pe nume Marian şi-a adus prietenii la evanghelizare, rugaţi-vă ca el să-i aducă şi pe alţi prieteni de-ai lui.
 • Se face distribuire de tractate şi copiii sunt încurajaţi să se înscrie la Cursul Biblic prin Corespondenţă. Rugaţi-vă ca să păstrăm legătura cu mulţi dintre copii.
 • Am aflat despre alţi copii care s-au încrezut în Domnul Isus. Rugaţi-vă ca ei să crească spiritual şi să îşi găsească prieteni care Îl iubesc pe Domnul.
 • Lucrătorii încep să se simtă obosiţi. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să ne păzească atât fizic cât şi spiritual.
 • Rugaţi-vă pentru Octavian (un adult), care vine beat la evanghelizare. 
 • Am ajuns să aflăm detalii despre copii şi mulţi dintre ei provin din familii cu probleme mari şi lipsuri. Rugaţi-vă ca ei să caute pacea care vine de la Dumnezeu.
 • Rugaţi-vă pentru mama lui Robert
 • Rugaţi-vă pentru Alex, Dragos şi pentru Mădălina.
 • Rugaţi-vă pentru Roxana
 • Mulţi copii au fost evanghelizaţi pe parcursul celor trei zile. Rugaţi-vă ca multe vieţi să fie schimbate.
Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca, Cuvîntul Domnului să se răspîndească şi să fie proslăvit.” 2 Tesaloniceni 3:1
Rugăciunile voastre sunt mult apreciate de noi.
Multe binecuvântări,
Iulian şi Anca Mangalagiu
Joi 28 iulie 2011

Vă salutăm din nou din Constanța! După a patra zi de evanghelizare avem multe motive de laudă la adresa lui Dumnezeu. Mulţumirea noastră este pentru copiii care au ascultat cu atenţie lecţia şi pentru pacea de la întâlniri în momentele în care s-a explicat cum pot ei să-şi pună toată încrederea în Mântuitorul. În jur de 1700 de copii au auzit Vestea Bună şi pe lângă ei şi mulţi adolescenţi, părinţi şi bunici. Sute de tractate au fost deasemenea distribuite în judeţul Constanţa, Cuvântul lui Dumnezeu fiind şi astfel semănat. Ne bizuim pe promisiunea Sa, că nu se va întoarce fără rod Cuvântul şi că va împlini în vieţile copiilor din ţara noastră,  voia lui Dumnezeu cea bună şi desăvârşită.

Dumnezeu a răspuns zilnic la rugăciunile noastre. Bucuraţi-vă alături de noi:

 • Băiatul care într-o zi a deranjat întâlnirea dând tare muzica în apropierea grupului de copii, astăzi a ajutat la montarea cortului unde copiii se adăpostesc de arşiţa soarelui când vin la evanghelizare. El nu a rămas la program dar s-a putut vedea o mare schimbare în atitudinea lui.
 • Copiii s-au încrezut în Domnul Isus. Ei au înţeles foarte bine ce a făcut Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, pentru ei.
 • Întâlnirea de la copiii ţigani a trebuit să-şi schimbe din nou locaţia. Singurul loc disponibil în zonă a fost scările secţiei de poliție. Slujim unui Dumnezeu minunat! Planurile Sale nu pot fi oprite de nimic! Atât copiii cât şi părinţii lor, au ascultat cu atenţie mesajul despre mântuire.
 • Multe alte sute de tractate au fost distribuite  şi s-au purtat conversaţii atât cu părinții cât şi cu copiii.
 • Elvis este din nou bine, dar bicicleta s-a a fost distrusă. El a putut să vină în continuare la grup dar şi la biserica din localitate.
 • Mulţi copii noi au venit la  întâlniri. Peste 1700 de copii au avut ocazia să audă o prezentare clară a Evangheliei.

Mijlociţi împreună cu noi pentru copiii din Constanţa:

 • Florin a spus că vrea să se încreadă în Domnul şi a spus că va merge acasă şi se va ruga singur.
 • Rugaţi-vă pentru Alex şi Dragoş.
 • În toate zilele s-au adăugat grupului iniţial de copii, alţi copii. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să-i trimită şi pe alţii la ultima întâlnire. 
 • Pe măsură ce ne apropiem de finalul proiectului VBR, copiii ne spun că doresc să continuăm să mergem la ei. Dorinţa noastră pentru viitor este ca în fiecare locaţie în care a avut loc evanghelizare, să se înceapă un Grup Vestea Bună. Rugaţi-vă ca acest lucru să fie posibil.
 • Sunt copii care au putut spune că Domnul Isus a murit pe cruce pentru păcatele lor şi au recunoscut nevoia lor de a fi iertaţi de păcate, dar nu şi-au pus încrederea în Domnul Isus Hristos.
 • Rugaţi-vă pentru ultima zi de evanghelizare în aer liber. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să fie la lucru şi să mântuiască multe vieţi.
 • După şi pe parcursul momentelor victorioase din viaţa noastră putem deveni nepregătiţi şi descurajaţi de problemele ce intervin în vieţile noastre. Vă rugăm să mijlociţi pentru noi ca să fim păziţi de Dumnezeu şi pacea Sa să rămână în vieţile noastre.

Tăria noastră este de la Domnul şi ne bucurăm mult că oamenii Săi se roagă.

De dragul Lui şi al copiilor din România,

Iulian şi Anca Mangalagiu

Vineri, 29 iulie 2011

Am ajuns la finalul săptămânii de evanghelizare, din Constanţa şi lăudăm pe Dumnezeu pentru tot ce a făcut. În această săptămână ne-am bucurat din nou şi din nou de răspunsurile primite la rugăciuni şi credem cu toată inima că fără rugăciunile oamenilor Lui noi nu am fi văzut aşa mari binecuvântări la întâlnirile cu copiii din Constanţa. Mulţumim că aţi ales să fiţi parte din echipă şi pentru credincioşia cu care v-aţi rugat pe măsură ce Cuvântul lui Dumnezeu era vestit în 43 de locaţii de peste 200 de ori în total.

Lăudăm pe Dumnezeu pentru modul în care a răspuns la rugăciuni. El a fost la lucru şi El merită toată slava pentru cele petrecute în această săptămână. Răspunsurile la rugăciuni sunt aşa de multe că este greu să le enumăr aici dar voi scrie câteva dintre ele:
 • Vremea a fost bună toată săptămâna şi în ciuda norilor ce ne-au speriat uneori, am fost nevoiţi să anulăm doar o întâlnire din cauza vremii.
 • În cel puţin 20 de locaţii se va continua lucrarea cu copiii fie prin programele organizate de biserici fie prin începerea de Grupuri Vestea Bună. Continuăm să ne rugăm ca şi în alte locaţii copiii să audă în continuare Vestea Bună. 
 • Mulţi copii s-au încrezut  în Mântuitorul. Doi din copiii lucrătorilor AMEC au avut bucuria de a-l îndruma la Hristos pe un copil numit Denis. 
 • În ultima zi copiii şi adulţii au primit biblii. Au fost foarte încântaţi de ele, le-au strâns la piept şi le-au apreciat mult de tot.
 • O fetiţă care nu ştie să citească prea bine a citit până la pagina numărul 5 în broşura „Îl cunoşti pe acest Împărat”. Ea a înţeles ce citise fiind în stare să răspundă la întrebările ce i-au fost puse. Să ne rugăm ca Dumnezeu să continue să lucreze în viaţa ei pe măsură ce va mai citi din această broşură. 
 • Dumnezeu ne-a păstrat uniţi ca echipă şi am simţit pacea Sa pe parcursul acestei săptămâni.
 • Joi un copil a spus că se va ruga ca să fie iertat de păcat, dar acasă. Vineri a venit la grup şi a spus că s-a rugat!
 • Copiii sunt foarte dornici ca să continue să se întâlnească şi să afle mai multe despre Dumnezeu.
 • Sute de copii au vrut să fie înscrişi la Cursul Biblic prin corespondenţă. 
 • Am fost păziţi de Dumnezeu în toate călătoriile făcute în această săptămână şi nu am avut niciun accident.
 • Am fost păstraţi cu sănătate în ciuda programului aglomerat. Deşi am fost obosiţi, am simţit prezenţa lui Dumnezeu şi ajutorul Său în fiecare zi.
 • Mulţi dintre copiii prezenţi la evanghelizări au învăţat pe de rost 5 versete din Biblie şi au fost foarte încântaţi să primească un breloc cu aceste versete. 
 • La unul din grupurile mai problematice, au venit părinţii la sfârşit şi ne-au spus că nimeni până acum nu a reuşit să facă faţă pentru 5 zile cu copiii lor. Părinţii au fost impresionaţi că am continuat să ne întoarcem în acest loc. Credem că am putut face aceasta datorită rugăciunilor credincioşilor. Am putut face aceasta fiind întăriţi de puterea Lui.
 • În fiecare seară am avut un timp frumos de rugăciune şi părtăşie. Slujim unui Dumnezeu minunat!
 Vă încurajez să continuaţi să mijlociţi alături de noi:
 • Ca Dumnezeu să mântuiască vieţi prin Duhul Sfânt care lucrează în inimile copiilor ca urmare a Cuvântului semănat în peste 2000 de vieţi săptămâna aceasta.
 • Ca bisericile să vadă nevoia de a evangheliza copiii care nu Îl cunosc pe Domnul Isus şi ca lucrarea cu copiii să continue în toate locaţiile. 
 • Pentru lucrătorii AMEC din Constanţa acum când ei vor continua să zidească pe ceea ce s-a putut realiza pentru Domnul Isus în această săptămână.
Încă o dată dorim să vă mulţumim pentru rugăciunile dumneavoastre. Sunteţi o mare binecuvântare şi doar în veşnicie vom cunoaşte rezultatele acestei lucrări iar până atunci să ne bucurăm de răspunsurile la rugăciuni ce ne-au fost date să le aflăm aici pe pământ.
În El, Iulian şi Anca Mangalagiu.

MĂRTURII DIN PROIECT

UN VOLUNTAR

care a participat la proiect

„Cred că Dumnezeu m-a chemat la această lucrare,
și nu a fost nimic întâmplător
…pentru că acum, știu sigur că
„PASIUNEA MEA ESTE
EVANGHELIZAREA COPIILOR!”

UN VOLUNTAR

care a participat la proiect

„A fost o experiență binecuvântată: să putem duce
Evanghelia copiilor și să le spunem despre Dl. Isus
Această campanie m-a umplut de bucurie.
Îmi vor rămâne în minte pentru totdeauna
zâmbetele copiilor de la grupuri.”

UN VOLUNTAR

care a participat la proiect

„A fost atât de frumos să putem spune copiilor
despre Dumnezeu. A fost o experiență de neuitat.
Sunt foarte bucuroasă că am participat.
Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea AMEC în continuare.”

UN VOLUNTAR

care a participat la proiect
„Erau nori negri şi părea că vine ploaia, chiar când mergeam spre locul unde ne întâlneam cu copiii. Eram conştientă că lucrarea aceasta este a lui Dumnezeu şi că El controlează vremea, aşa că L-am rugat să intervină, ca noi să ne putem desfăşura programul de evanghelizare cu copiii. Dumnezeu nu a îngăduit să vină ploaia. Astfel am putut să prezentăm copiilor Evanghelia şi Îl lăudăm pentru răspunsul dat la rugăciune. Mai târziu am auzit că şi alţi voluntari, au avut aceeaşi experienţă– ploaia nu a căzut pe pământ ca întâlnirile în aer liber să poată avea loc.”