fam-anca,,Dacă voi învăța un copil că Dumnezeu şi cerul sunt aproape, nu-mi voi fi trăit viața în van pe acest pământ.“

În cadrul Asociației Misionare pentru Educarea Copiilor, Îi slujim Domnului în județul Dâmbovița. Soţul meu, George, mă ajută ca voluntar.

Avem 3 copii: Alexandru, Samuel și Agnes, pe care dorim să-i creștem în frică de Domnul.

Chemarea lui Dumnezeu de a lucra în evanghelizarea copiilor am înțeles-o clar într-o tabără în anul 2003, când 4 adolescente au dorit să le conduc la Hristos. M-am rugat pentru mântuirea lor, şi am simțit că Dumnezeu îmi va mai da ocazii să fac lucrul acesta.

După acea experiență, Domnul mi-a vorbit prin Matei 16:26: „Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul.“ Atunci am început să lucrez mai mult pentru evanghelizarea copiilor, fiind conștientă că, fără Hristos, sufletele lor sunt pierdute.

Am dat curs chemării lui Dumnezeu, şi, în anul 2004, am participat la Institutul de Instruire a Liderilor.

Începând cu anul 2011, prin harul lui Dumnezeu şi cu ajutorul bisericilor locale şi a voluntarilor, am organizat în județul Dâmboviţa următoarele activități:

 • Grupuri Vestea Bună
 • Evanghelizări de 5 zile
 • Programe în şcoală, grădiniță şi în Case de Copii
 • Tabere de copii şi adolescenți
 • Întâlniri regulate cu învățătorii de copii din județ
 • Distribuiri de tractate
 • Cursuri de chitară etc.

Ne rugăm pentru copiii din județul Dâmbovița, ca ei să aibă harul de a-L cunoaște pe Domnul Isus ca Mântuitor, şi să trăiască o viaţă plăcută Lui.

Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru onoarea de a lucra pentru lărgirea împărăției Sale, pentru libertatea religioasă din ţara noastră şi pentru purtarea Sa de grijă în toate nevoile lucrării de evanghelizare.

Lucratori-LOCALI_fam-Bazaru
„Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului“ (Iosua 24:15).

Acesta este versetul pe care l-am adoptat împreună cu soţia ca mod de viaţă al familiei noastre. Slujba pe care ne-a încredinţat-o Domnul este administrarea lucrării cu copii în judeţul Constanţa.

Ne bucurăm că nu suntem singuri în lucrare, ci cu noi este El şi mulţi alţi copiii ai Lui, care ne sprijină în diferite moduri: sprijin în rugăciune, sprijin financiar sau prin voluntariat în lucrare.

Dacă doreşti să ajuţi şi tu lucrarea pe care o desfăşurăm pentru slava Lui, contactează-ne.

Lucratori-LOCALI_fam-Brezoaie
„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, si când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.“Proverbe 22:6

Din anul 2001 am început să slujim Domnului cu tot timpul nostru, învăţându-i pe copii „calea pe care trebuie să o urmeze“. Rugăciunea noastră este să trăim fiecare zi cu scop, fiecare copil pe care îl întâlnim să audă care este adevărata Cale şi fiecare cuvânt semănat să aducă rod spre gloria Celui preaînalt.
Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru fiecare persoană care este alături de noi în această lucrare.

Lucratori-LOCALI_CosteaLiviu Olah spunea: „Este timpul să ne dorim și noi ceea ce își dorește Dumnezeu: mântuirea celor de lângă noi.“

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul de care ne-a făcut parte să Îl cunoaștem pe El ca Mântuitor personal. Considerăm că prioritatea noastră, în calitate de creștini, este de a duce Evanghelia tuturor oamenilor de pe întregul pământ, ca și ei să primească mântuirea.

Noi, ca și familie, am simțit chemarea Domnului de a duce Evanghelia la copiii din jurul nostru ca și ei să audă, să creadă și să fie mântuiți. Credem că toți cei ce cred în Isus Hristos ca Mântuitor  pot fi mântuiți indiferent de vârsta lor. Dorința noastră este ca toți copiii din județul nostru să audă Vestea Bună a mântuirii.

SLUJESC DOMNULUI ISUS PRIN:

 • Tabere
 • Grupuri Vestea Bună
 • Evanghelizări în aer liber
 • Întâlniri de instruire a învăţătorilor
 • Prezentarea lucrării cu copiii în bisericile evanghelice
 • Distribuire de tractate şi broşuri
 • Cursuri de instruire pentru învăţătorii de copii şi adolescenţi
 • Competiţii sportive şi evenimente speciale pentru copii

lucratori-locali_dobos„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.“ (Romani 1:16)

Eu, Mitru, L-am primit pe Domnul Isus în viaţa mea la vârsta de 23 de ani, iar Ica la vârsta de 16 ani. În vara anului 2004 am participat, ca familie, la Institutul de Instruire a Liderilor organizat de AMEC. Dumnezeu ne-a vorbit, arătându-ne că sunt mulţi copii neevanghelizaţi în România. Am înţeles că voia Lui este să ne alăturăm echipei AMEC şi să dezvoltăm lucrarea de evanghelizare a copiilor din judeţul Arad.

SLUJIM DOMNULUI PRIN:

 • Grupuri Vestea Bună
 • Grupuri de Adolescenţi
 • Evanghelizări în aer liber
 • Distribuire de tractate şi broşuri
 • Tabere cu copiii şi adolescenţii
 • Întâlniri regulate cu învăţătorii de copii
 • Întâlniri de prezentare a lucrării în bisericile din zonă
 • Cursuri de instruire pentru învăţătorii de copii
 • Lucrare în şcoli
 • Consolidarea lucrării în şcolile duminicale

Lucratori-LOCALI_fam-Dulcianu
Ca familie, Îi slujim lui Dumnezeu între copiii din județul Iași.
Amândoi am avut privilegiul să auzim din copilărie mesajul Evangheliei, şi astfel, amândoi am avut harul să-L primim pe Isus Hristos în viața noastră de când eram copii.
Dorința noastră, ca familie, este ca un număr cât mai mare de copii din județul Iași să aibă parte de ceea ce am avut noi: privilegiul să audă Evanghelia, şi harul să-L primească pe Isus Hristos.
Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru toți cei care dăruiesc, pentru cei care se roagă pentru această lucrare şi pentru voluntarii care plantează în inima copiilor Cuvântul Sfânt.

Lucratori-LOCALI_Ene
„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”.
Proverbele 22:6

Acest verset dorim să îndrume pașii vieții noastre în primul rând pentru copiii noștri, cât şi pentru copiii cu care lucrăm. Noi nu putem fi Calea, este doar Unul singur: Domnul Isus; nu putem salva copiii, Unul Singur este Salvatorul: Domnul Isus. Dar care este rolul nostru? De a fi îndrumători spre Cale şi spre Salvator, nimic mai mult. „Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea“.

Reponsabilitățile noastre împreună cu comitetul local din județul Prahova sunt următoarele:

 • Grupuri Vestea Bună
 • Evanghelizări de cinci zile
 • Tabere de copii şi adolescenți
 • Întâlniri lunare cu tinerii de la Grupurile Vestea Bună
 • Întâlniri regulate cu învățătorii de copii și adolescenți
 • Întâlniri de prezentare şi promovare a lucrării în bisericile evanghelice din județ
 • Distribuire de tractate şi broșuri
 • Cursuri de instruire pentru învățătorii de copii și adolescenți


M-am născut (Adrian) într-o familie creștină, unde am învățat foarte multe lucruri despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Sunt al șaselea copil din familie, şi am patru fraţi şi o soră. Toți Îl iubesc pe Domnul şi caută să-i fie plăcuți Lui. La vârsta de 14 ani am înțeles nevoia de mântuire și L-am primit pe Domnul Isus în viața mea ca Domn şi Mântuitor. El mi-a pus în inimă dorința să lucrez cu copiii, de aceea în anul 2009 am participat la cursul Predând Eficient Copiilor, nivelul 1.

Şi eu m-am născut (Violeta) într-o familie creştină. Suntem şase fete şi doi băieţi, eu fiind a cincea. De mic copil ştiam multe despre Domnul Isus, iar la vârsta de 11 ani am luat hotărârea să-L primesc pe Domnul Isus în inimă. Una din surorile mele preda la un Grup Vestea Bună, care se ţinea în casa cuiva, şi, când ea mergea acolo, o însoţeam şi eu. Dumnezeu a pus în mine dorința ca, într-o zi, să fiu şi eu lucrător cu copiii. Ca să învăţ cum să lucrez cu ei, în 2005 am participat la Instruirea Misionarilor de Vară, iar în 2009 la cursul Predând Eficient Copiilor, nivelul 1.

După ce ne-am căsătorit, am început să iubim mai mult copiii. Din dorinţa de a fi mai eficienţi în lucrarea cu copiii la care mergeam, dar mai ales să ştim cum să-i creştem pe viitorii noștri copii, ne-am hotărât să participăm la Institutul de Instruire a Liderilor. În timpul Institutului ne-am dat seama că Domnul ne cheamă la o lucrare măreață, şi anume, aceea de a lucra pentru El în mijlocul copiilor cu tot timpul nostru.

Acum suntem misionari cu normă întreagă, şi evanghelizăm copiii din judeţul Prahova.

Îi slujim Domnului prin:

 • Grupuri Veste Bună
 • Evanghelizări de cinci zile
 • Şcoala duminicală
 • Tabere de copii şi adolescenţi
 • Instruirea altor potenţiali lucrători cu copiii
 • Întâlniri cu învăţătorii de copii
 • Întâlniri cu adolescenţii
 • Distribuire de tractate şi broşuri
 • Distribuire de broşuri evanghelistice, şi vizite la Spitalul de copii din Ploiești

Grigore Estera

 

Am crescut amândoi în familii creştine, dar am ales să mergem pe căile noastre, nu pe calea lui Dumnezeu. Totuşi, în bunătatea Lui, El a lucrat în viaţa noastră şi ne-a mântuit, pe mine, Viorel la 17 ani, iar pe Estera la 20 de ani. După ce am avut parte de iertarea Lui, El a pus în noi dorinţa să-I slujim.

Am înţeles cât de minunat ar fi fost dacă atunci când eram copii, cineva ne-ar fi explicat Evanghelia pe înţelesul nostru, şi apoi s-ar fi ocupat de noi, dându-ne învăţătură la nivelul nostru. Pentru că am vrut să fim acel cineva pentru copiii din judeţ, dar mai presus de toate, pentru că El avea în plan ca noi să-I slujim, El ne-a dat prin AMEC posibilitatea de a participa la instruire. În timpul acela am beneficiat nu doar de instruire, ci Dumnezeu a lucrat în inima noastră şi a pus în noi o mare dorinţă de a duce Evanghelia copiilor nemântuiţi. Deşi am participat la cursul Predând Eficient Copiilor, nivelul 1, în ani diferiţi, în fiecare dintre noi dorinţa de a evangheliza copiii a devenit aşa de puternică, încât imediat după instruire am început să punem în practică ceea ce am învăţat, mergând să spunem şi copiilor de lângă noi că Domnul Isus îi poate mântui şi pe ei.

Acum Îi slujim Domnului cu misiunea AMEC cu tot timpul nostru, eu (Viorel) din 2001, şi Estera din 1999.

În slujirea la care ne-a chemat Domnul încercăm să trăim după următoarele două principii:

 • Cei pierduţi contează în ochii lui Dumnezeu, de aceea trebuie să conteze şi în ochii noştri. Keith Wright
 • Duhul lui Hristos este un duh de misiune. Cu cât ne apropiem mai mult de El, cu atât mai mult dorim să facem lucrarea de misiune. Henry Martyn, misionar în India

LUCRAREA NOASTRĂ CONSTĂ ÎN:

 • Grupuri Vestea Bună
 • Evanghelizări de 5 zile şi campanii evanghelistice
 • Tabere pentru copii şi adolescenţi
 • Lucrare de evanghelizare în grădiniţe
 • Întâlniri de prezentare a lucrării în bisericile evanghelice din judeţ
 • Distribuire de tractate şi broşuri
 • Cursuri de instruire pentru formatori și învăţătorii de copii şi adolescenţi

„De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.“ Marcu 11:24

Lucratori-LOCALI_KovacsÎl lăudăm pe Dumnezeu pentru onoarea pe care ne-o face de a-I sluji printre copiii din judeţul Satu Mare. În ultimii 20 de ani, El a binecuvântat lucrarea făcută în special între copiii ţigani. Am experimentat multe minuni şi am văzut multe vieţi şi familii transformate prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. „Africa“ noastră a fost schimbată mult de-a lungul anilor.

Pe măsură ce tinerii şi adolescenţii s-au integrat în biserica locală, au început să slujească în biserică, în societate şi chiar ca învăţători în şcoala publică. Mărturisim veridicitatea cuvintelor Psalmului 126. După mai mult de 20 de ani de lucrare încă avem viziunea de a vesti Evanghelia copiilor din vecinătate, în Grupuri Vestea Bună, Grupuri de Crăciun, evanghelizări în aer liber şi tabere. Dorim să imprimăm mărturia creştină în Ierusalimul, Iudeea şi Samaria noastră.

Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii – Patrik (n. în 1997) şi Viktoria (n. în 2001). Ei au crescut odată cu lucrarea. Dorinţa noastră pentru ei este să devină creştini devotaţi şi un bun exemplu pentru prietenii lor de la şcoală.

Avem de asemenea privilegiul să slujim Domnului în Albania. Pentru noi acesta este „capătul lumii“. Balcanii sunt un colţ special al Europei. Istoria lor în creştinism şi în cultura estică este tumultoasă. Cunoaşterea lui Dumnezeu a fost ştearsă din mintea albanezilor în era severă a comunismului. În ultimii 20 de ani de libertate, Evanghelia lui Isus Hristos a fost vestită în Albania la fel cum a fost vestită de Pavel şi ceilalţi creştini în Iliria. Pentru noi este o provocare şi o bucurie continuă să ajutăm lucrarea AMEC din Albania. Principala noastră responsabilitate este să formăm o echipă puternică şi credincioasă de lucrători naţionali, să răspândim viziunea evanghelizării copiilor şi să echipăm învăţători pentru a atinge acest scop. Cerem binecuvântarea Domnului peste această lucrare şi El să ajute ca mulţi copii din această ţară nevoiaşă să aibă şansa de a auzi Evanghelia. Pentru mai multe informaţii despre lucrarea AMEC din Albania, apasă aici.

Lucratori-LOCALI_fam-Loghin
„ … fiţi fermi, de neclintit, întotdeauna implicaţi din plin în lucrarea Domnului …” (1 Cor 15:58 NTR)

Şi noi, ca famlie, ne dorim să fim implicaţi din plin în lucrarea Domnului. Îi suntem recunoscători că putem să facem lucrul acesta slujind copiilor din judeţul Neamţ prin AMEC (Anca din 2009, Laurenţiu din 2015).

Copiii aud Evanghelia prin grupuri Vestea Bună, evanghelizări de 5 zile, grupuri evanghelistice de Paşte şi Crăciun, tabere, grupuri de adolescenţi, distribuire de tractate.

lucratori-locali_manole
Aveam 13 ani când L-am cunoscut pe Isus Hristos ca Mântuitor. Viața mea s-a schimbat din acel moment, prioritățile vieții mele s-au schimbat. În anul 2006, după ce am absolvit Institutul de Instruire a Liderilor la Sibiu, am început lucrarea cu normă întreagă printre copiii din Galați și mă simt onorată să-I slujesc astfel Domnului.

„În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos, printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării …“ 2 Corinteni 2:15

RESPONSABILITĂȚI:

În instruire

 • Instruirea învățătorilor, ca aceştia să fie lucrători destoinici pentru orice lucrare bună, atât printre copiii neevanghelizați, cât și printre cei ce au nevoie de sprijin în creșterea lor spirituală.
 • Consolidarea lucrării din Grupurile Vestea Bună, școlile duminicale, grădinițe și școlile publice, prin cursuri, conferințe și întâlniri cu învățătorii.

În lucrarea din grădinițe, școli și Grupuri Vestea Bună

 • Răspândirea Evangheliei preșcolarilor în grădinițe și elevilor în școli, prin proiecte extracurriculare.
 • Deschiderea și consolidarea lucrării în cadrul Grupurilor Vestea Bună.

Lucratori-LOCALI_fam-Mateescu
Prin harul lui Dumnezeu, ducem mesajul mântuirii copiilor din județul Timiș (împrejurimile Lugojului). Credem din toată inima că ei pot să fie mântuiți şi că pot să crească din punct de vedere spiritual. Noi, Ionuț (1987) şi Mădălina (1993), am fost mântuiți de la vârsta de 13, respectiv 7 ani. Ne dorim ca şi Marcus (2015), fiul nostru, să-L cunoască pe Dumnezeu cât mai devreme în viaţa lui.

Împreună cu partenerii noștri în rugăciune, susținătorii noștri financiari şi voluntari ducem Evanghelia celor mici, îi ajutăm să crească în credința în Domnul Isus şi îi ajutam să se integreze într-o Biserică fidelă Cuvântului lui Dumnezeu.

Spunem copiilor despre lucrurile minunate ale Bibliei în:

 • Grupuri Vestea Bună
 • Evanghelizări în aer liber
 • Tabere
 • Grupuri de Adolescenți
 • Grupuri speciale de băieți
 • Grupuri speciale de fete
 • Distribuire de tractate

lucratori-locali_erikaLa 15 ani L-am primit pe Domnul Isus în viața mea ca Mântuitor. În 1991 am înțeles că voia Domnului este să-I slujesc în cadrul școlii duminicale. Din 2003 am slujit în AMEC, mai întâi la Cursul Biblic prin Corespondență, iar din 2008 ca lucrător de teren. Motto-ul meu, pe care l-am înțeles și pe care Dumnezeu mi l-a pus în inimă, este versetul din Matei 18:14:

„Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din aceşti micuţi“.

Responsabilitățile mele sunt:

 • Grupuri Vestea Bună
 • Grupuri de adolescenți
 • Tabere pentru copii și adolescenți
 • Evanghelizări în școli
 • Predare la cursuri de instruire
 • Evanghelizări de 5 zile

Dorința și viziunea mea este ca mulți copii să se întoarcă la Domnul Isus, și să crească în viața lor spirituală împreună cu mine.

Lucratori-LOCALI-PavincuA
(Apolo) Cred în mântuirea copiilor, pentru că și eu am fost mântuit de copil. La vârsta de 12 ani cineva mi-a vestit Evanghelia și mi-a făcut cadou o Biblie. Am înțeles că sunt păcătos și L-am chemat pe Domnul Isus Hristos să fie Mântuitorul meu. Din acel moment viața mea s-a schimbat. Am început să merg la biserică și să cresc în cunoașterea lui Dumnezeu. Am avut o vie dorință de a spune și altor copii despre Mântuitorul Isus. În 1995 am absolvit Institutul de Instruire a Liderilor la Sibiu și am început să mă dedic cu tot timpul lucrării de evanghelizare a copiilor din județul Brașov. Sunt onorat să-I slujesc Domnului în felul acesta.

(Lili) Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, când la 14 ani cineva m-a invitat la o biserică vie. Am înțeles mesajul mântuirii predicat simplu, pe înțelesul tuturor. Mi-a părut rău de starea mea de păcat, și m-am rugat Domnului Isus să mă ierte și să vină în inima mea. Decizia aceasta mi-a schimbat viața. Am fost chemată să ajut în lucrarea cu copiii din cadrul bisericii. Mai târziu am urmat și eu Institutul AMEC la Sibiu unde am înțeles și mai clar nevoia de mântuire a copiilor. Apoi m-am dedicat evanghelizării copiilor cu tot timpul, alături de soțul meu.

„Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața din pricina Mea și din pricina Evangheliei, o va mântui.“ Marcu 8:35

Dumnezeu a unit viețile noastre. Suntem căsătoriți de 19 ani și fericiți împreună. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii minunați: Enoh (17 ani) și Eldad (14 ani). Slujim pe Dumnezeu ca familie în județul Brașov. Dorim ca fiecare copil să poată auzi Evanghelia măcar o dată în viață.

lucratori-locali_tripon„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.“ Isaia 41:10

Ce promisiune minunată din partea lui Dumnezeu! Aceste cuvinte m-au încurajat mult când am început lucrarea de evanghelizare a copiilor. Am înţeles că am nevoie de instruire, aşa că m-am înscris la Institutul de Instruire a Liderilor din Sibiu. În perioada în care am studiat, am primit răspuns la toate întrebările cu privire la slujire, la mântuirea copiilor şi mai ales am înţeles că lucrarea aceasta nu este făcută în zadar, ci aduce roade pentru împărăţia lui Dumnezeu.
„Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare“ … Domnul este sprijinul meu în lucrările pe care le fac în fiecare an.

Acestea sunt:

 • Predarea lecţiilor biblice în Grupuri Vestea Bună
 • Instruirea învăţătorilor prin cursurile Predând Eficient Copiilor
 • Săptămâni de evanghelizare în aer liber
 • Tabere de copii şi adolescenţi

„Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor.“ … Rugaţi-vă împreună cu mine:

 • Domnul să consolideze şi să binecuvânteze lucrarea cu copiii din judeţul Braşov.
 • Domnul să binecuvânteze fiecare frate sau soră care se oferă voluntar să slujească în lucrarea de evanghelizare a copiilor.
 • Domnul să binecuvânteze şi să răsplătească fiecare susţinător al acestei lucrări.

Ce har să fim lucrători împreună cu Dumnezeul nostru, care ne promite că este întotdeauna cu noi! De aceea pot să spun din toată inima: „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine“ (Psalmul 56:3).

Numele Lui să fie lăudat!

lucratori-locali_szucsDumnezeu este tot pe tronul Său, noi suntem tot la picioarele Sale și ceea ce ne desparte este doar distanța unui genunchi în rugăciune.“  Jim Elliot

Îi slujim Dumnezeului nostru având încredinţarea că El este Împăratul împăraţilor şi Regele regilor şi El doreşte ca fiecare copil să Îl cunoască şi să fie mântuit.

Ne rugăm pentru copiii din judeţul Bihor şi din întreaga lume, ca să aibă acest har de a-L cunoaşte pe El şi de a se încrede în El.

Susține un lucrător AMEC